huishouden energie keuken kleding mobiliteit

Hout, de verwarming van de toekomst?

Steeds meer mensen kopen opnieuw een houtkachel. Want houtverwarming is niet alleen mooi, het is ook gezellig. Maar worden we nu allemaal beter van houtverwarming?

Houtverwarming en CO2 uitstoot

Bij het verbranden van hout voor verwarming ontstaat CO2, maar mits aan enkele randvoorwaarden voldaan is wordt deze CO2 uitstoot geneutraliseerd. Bij duurzame bosbouw worden bomen opnieuw aangeplant, de nieuw aangeplante bomen zullen CO2 opnemen en maken zo de cyclus rond, in theorie is dit geheel CO2 neutraal.

houtkachel

Verwarmen we binnenkort allemaal opnieuw met een houtkachel?

Houtwinning moet wel ecologisch verantwoord gebeuren, meer machines en meer transport zorgen voor een hogere CO2 uitstoot bovenop hetgeen je houtkachel uitstoot.

Houtverwarming zal dus je netto CO2 uitstoot, en je ecologische voetafdruk verminderen op voorwaarde dat je kiest voor ecologische bosbouw en dito houtwinning. De pellets uit Oost-Europa of het kwalitatief superieure brandhout uit Canada zijn misschien goed voor je houtkachel maar ecologisch gezien laat je ze dus beter voor wat ze zijn.

Fijn stof en chemische rotzooi uit de schouw

Het nadeel van houtverwarming is de hogere lokale uitstoot van fijn stof en een hele reeks ongezonde chemische verbindingen waaronder aromatische koolwaterstoffen. Daarom werd begin 2012 nog een politiek ballonnetje opgelaten om houtkachels bij windstilte te verbieden.

Het moet gezegd zijn dat houtkachels overlast en gezondheidschade kunnen veroorzaken wanneer ze verkeerd gestookt worden. Maar een degelijke houtkachel die met goed hout gestookt wordt zou geen overlast mogen veroorzaken, zelfs niet in stedelijk gebied.

Je kan lokale uitstoot van fijn stof en aromatische koolwaterstoffen beperken door volgende zaken in acht te nemen:

  • Kiezen voor een degelijke houtkachel, dit wil zeggen een kachel met hoog rendement en dus volledige verbranding. Meer info bij kopen van een houtkachel.
  • Het juiste hout gebruiken om je kachel te stoken: onbehandeld hout dat minstens twee jaar gedroogd heeft. Gebruik vooral geen houtafval want verf- en lijmresten geven bij verbranding zeer schadelijke, kankerverwekkende uitstoot (ook in je woonkamer).
  • Je kachel op de juiste manier stoken, en vooral niet 'smoren' door de luchttoevoer dicht te zetten. Bij hoge verbrandingstemperatuur en voldoende luchttoevoer zullen vrijwel alle organische stoffen verbranden tot CO2 en komen slechts zeer weinig aromatische koolwaterstoffen vrij.
  • Zorgen dat de schoorsteen voldoende 'trekt', laat deze jaarlijks vegen en controleren.
  • Enkel aanmaakhout en natuurlijke aanmaakblokjes gebruiken, vooral geen brandspiritus of oude kranten.
  • Beperk stoken bij windstil weer of mist, tenzij je ruzie wil met de buren.

Hoe economisch is verwarmen op hout?

Of houtverwarming een economisch verantwoorde keuze is hangt van zeer veel factoren af, we hebben het dan over het gebruik van een houtkachel of centrale verwarming want in aanschaf zal een degelijke houtkachel evenveel kosten als een centrale verwarmingsketel op gas.

Vragen die men zich moet stellen om te bepalen of een houtkachel economisch rendabel is:

  • Wat zijn de alternatieven voor houtverwarming? Ik heb een vakantiewoning waar deze alternatieven elektrische verwarming of verwarming met een (propaan)gastank zijn, verwarming met een houtkachel is in vergelijking met deze zeker rendabel.
  • Hoeveel zal je betalen voor brandhout of pellets? Wie zelf aan houtwinning kan doen of in een bosrijke omgeving woont zal heel wat minder betalen voor brandhout, prijzen van pellets bewegen vaak mee met de prijzen van aardolie en gas tenzij je een goede, lokale toeleverancier hebt.
  • Ga je op een andere manier verwarmen dan in het CV tijdperk? Dit wil zeggen, moeten al je (slaap)kamers heel de tijd lekker warm gestookt zijn of zal je vooral een beperkte leefruimte warm stoken?

Warmte van een houtkachel is aangenamer dan de warmte van centrale verwarming, 's avonds kan je knus aan de kachel zitten en de behoefte om heel je huis op 20 graden warm te stoken is kleiner. Door het zelf stoken, en niet domweg een knop om te draaien, ben je ook bewuster met warmte en energie bezig. Naar mijn mening kan stoken op hout anders doen denken en omgaan met verwarming, wat ecologisch en economisch gunstig is.

receptenboek

aanbevolen