huishouden energie keuken kleding mobiliteit

Capaciteit verwarming op gas berekenen

Het is belangrijk dat het vermogen van een verwarmingsketel op gas goed aansluit bij de behoefte. Een verwarmingsketel met te weinig capaciteit zal je woning onvoldoende kunnen verwarmen op koude dagen. Een verwarmingsketel met meer dan 20 procent teveel capaciteit zorgt dan weer voor een overbodige meerkost bij aanschaf en is minder rendabel zelfs als je hem heel de tijd onder zijn werkelijk vermogen laat werken.

Houd in elk geval in het achterhoofd dat indien je voor een combiketel (combinatie verwarming / warm water in 1 toestel) kiest dat de noodzakelijke verwarming capaciteit meestal bepaald wordt door de warmwater behoefte, en niet zozeer door het benodigde vermogen om de woning te verwarmen.

Dit zijn de belangrijkste factoren die de noodzakelijke capaciteit van een verwarmingsketel bepalen:

 • grootte van de woning
 • gewenste "kamer" temperatuur
 • isolatie: dak, vloer, muren, beglazing, enz.
 • type bebouwing: appartement, open of gesloten bebouwing
 • orientatie en indeling: zijn de woonruimtes aan de Noord- of Zuidkant, hoeveel buitenmuren hebben de meest verwarmde woonruimtes
 • combinatie met warmwaterproductie

Huidige verwarmingsketel is beste indicator

Bij renovatie is het vermogen van je huidige verwarmingsketel een zeer goede richtlijn, als je tevreden bent met de warmte opbrengst dan is er zeker geen reden om een verwarmingsketel met meer capaciteit aan te schaffen. Als je huidige ketel op koude winterdagen vrijwel continu brandt dan is het aanbevolen bij renovatie een nieuwe ketel met iets meer vermogen te kopen, dat zal de levensduur ten goede komen. Als je verwarmingsketel daarentegen bijna heel de tijd stilstaat dan heeft deze misschien iets teveel vermogen.

Warmteverliesberekening

Om exact te bepalen hoeveel capaciteit verwarming je nodig hebt zou je een warmteverliesberekening moeten maken. Dergelijke berekening is gebaseerd op het bepalen van het warmteverlies door ventilatie en via de buitenwanden (muren, dak, vloer) bij het grootst mogelijke temperatuurverschil, bv. -8 graden buiten en 20 graden binnen.

Voor nieuwbouwprojecten kan een warmteverliesberekening zinvol zijn, als je hier zelf aan wil beginnen dan kan de spreadsheet aangeboden op deze website nuttig zijn.

In de meeste gevallen, en al zeker bij renovatie, is een gedetailleerde warmteverliesberekening niet zinvol en onmogelijk om exact uit te voeren. Je valt dan beter terug op een van de vuistregels, die op basis van de belangrijkste parameters woonoppervlakte en isolatie een goede schatting geven.

Enkele gangbare vuistregels

Een zeer eenvoudige vuistregel om voor goed geisoleerde huizen de benodigde capaciteit verwarming te berekenen is 0,1 kW (kiloWatt = 1000 Watt) vermogen per vierkante meter vloeroppervlak te voorzien. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de verschillende warmtebehoefte per ruimte

Meer gedetailleerd kan je de noodzakelijke verwarming capaciteit in kW per ruimte berekenen, het noodzakelijke vermogen van de verwarmingsketel is dan de som van de vermogens die je per ruimte nodig hebt.

Vermogen nodig voor ruimte = ( volume ruimte ) X ( vermogen in Watt per m3 )

Vermogen nodig per m3 is afhankelijk van de gewenste temperatuur, als vuistregel bijvoorbeeld:

 • Slaapkamer 18 graden, 70 Watt per m3
 • Keuken 20 graden, 77 Watt per m3
 • Woonkamer 22 graden, 85 Watt per m3

Een uitgewerkt voorbeeld van deze berekening:

 • Slaapkamer 1 = 40 m3 X 70 Watt per m3 = 2,8 kW
 • Slaapkamer 2 = 30 m3 X 70 Watt per m3 = 2,1 kW
 • Woonkamer = 100 m3 X 85 Watt per m3 = 8,5 kW
 • Gang = 40 m3 X 70 Watt per m3 = 2,8 kW
 • Keuken = 40 m3 X 77 Watt per m3 = 3,1 kW

Het totaal vereiste vermogen van de verwarmingsketel is dan 19,3 kW.

Voor ruimtes die op het Noorden gericht zijn, in geval van grote glaspartijen of bij slechte isolatie tel je 10 procent bij. Voor vrijstaande huizen ook 10 procent bijtellen.
Bij goede isolatie (alle muren, dak en vloer geisoleerd en hoog rendementsglas) kan je 15 procent verminderen.

De meeste installateurs zullen bij gebruik van dergelijke vuistregels om capaciteit van de verwarming te berekenen een ruime veiligheidsmarge nemen. Je neemt zelf ook best 15-20 procent marge als je dit soort resultaten wil gaan gebruiken want exacte wetenschap kan je het niet noemen.

Warm water uit een combiketel

Zeer bepalend voor de noodzakelijke capaciteit van een nieuwe verwarmingsketel die ook voor de verwarming van sanitair water dient is de behoefte aan warm water. Meer precies is bepalend hoeveel heet water de verwarmingsketel per minuut moet kunnen aanmaken. Wil je bijvoorbeeld kunnen douchen terwijl je partner beneden de afwas doet en je hotfill wasmachine water afneemt van dezelfde installatie, dan zal je verwarminsketel aardig wat vermogen nodig hebben.

Vooral in Nederland wordt vaak gebruik gemaakt van de CW labels. CW staat voor Comfort Warm Water, en dit label geeft weer hoe een verwarmingsketel voor sanitair warm water voldoet aan basiseisen m.b.t. tapdrempel, wachttijd, gelijkmatigheid van temperatuur en rendement.

 • CW1 = warmwater uit 1 kraan tegelijk
 • CW2 = warmwater uit 1 kraan of douche
 • CW3 = warmwater uit 1 kraan of douche / klein bad
 • CW4 = warmwater uit meerdere kranen beperkt mogelijk of douche / gewoon bad
 • CW5 = warmwater uit meerdere kranen beperkt mogelijk of douche / groot bad
 • CW6 = warmwater uit meerder kranen mogelijk en douche, bad of stortdouche.

Ruwweg kan je de CW categorie vermenigvuldigen met 2 om te weten hoeveel warm water (op 60 graden) een toestel per minuut kan aanmaken.

Wanneer je de CW categorie van een toestel niet kent, dan is de info zoals aantal liter per minuut en tapdrempel wel beschikbaar op technische fiche.

receptenboek

aanbevolen